Z okazji Święta Wojska Polskiego, 12 sierpnia 2022 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach mjr Michał Mudy wziął udział w organizowanych uroczystościach.

Służba Więzienna jest trzecią co do wielkości formacją mundurową w Polsce. W jej szeregach pełni służbę prawie 30 tys. funkcjonariuszy i pracowników cywilnych. Za murem na Siemińskiego w Gliwicach, służbę na 30 różnych stanowiskach pełni ponad stu funkcjonariuszy SW.

Przypadająca na dzień 25 lipca inicjatywa święta podjęta została w 2006 roku przez Duszpasterstwo Kierowców współpracujące z Krajową Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz Krzysztofem Hołowczycem - kierowcą rajdowym. W gliwickim areszcie Dzień Bezpiecznego Kierowcy to nie jedyna okazja do przeprowadzenia ze skazanymi zajęć profilaktycznych. Udział w programach pozwala skazanym na kształtowanie odpowiedzialnych postaw w roli kierowcy.

W Centrum Edukacyjno-Kongresowym Politechniki Śląskiej odbyło się Święto Policji 2022. Tegoroczne obchody Święta Policji są szczególne, ponieważ w tym roku śląska policja obchodzi stulecie istnienia.

Odbywanie kary pozbawienia wolności nie polega jedynie na izolowaniu skazanego od społeczeństwa. Podczas pobytu w więzieniu osadzeni pracują, uzupełniają wykształcenie, odbywają terapię. Jednym z możliwych środków resocjalizacji jest też kształtowanie nowych wartości poprzez umożliwianie osadzonym praktyk religijnych.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Gliwicach ukończyli kolejne specjalistyczne szkolenia zawodowe. Pod okiem instruktorów SW trenowali umiejętności z zakresu strzelania, stosowania środków przymusu bezpośredniego oraz  udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej