W Areszcie Śledczym w Mysłowicach trwa kurs o specjalizacji "technolog robót wykończeniowych z cyklem aktywizacji zawodowej i pierwszej pomocy przedmedycznej".

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach zorganizowano wystawę poświęconą problematyce Górnego Śląska po zakończeniu I wojny światowej.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach przekazali wykonane przez skazanych figurki gipsowe na rzecz Przedszkola Miejskiego nr 19 w Sosnowcu.

Rozpoczęła się rekrutacja na nowe kierunki studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Można kształcić się na studiach podyplomowych na kierunkach: Ochrona Ludności, Dowodzenie Działaniami Specjalnymi, Zarządzanie jednostkami organizacyjnymi oraz rozpocząć studia I stopnia na kierunku penitencjarystyka.

Podczas kontroli paczki higieniczno-odzieżowej adresowanej do osadzonego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach ujawnili m.in. dwa telefony oraz dwie karty SIM.

W Areszcie Śledczym w Mysłowicach trwa cykl spotkań ze specjalistami z zakresu pomocy postpenitencjarnej, realizowany w ramach programu readaptacyjnego „Jasna Przyszłość”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej