Dziś ( tj. 2 stycznia br.), w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej odbyło się zdanie obowiązków Dyrektora Generalnego Służby Więziennej przez gen. insp. Jacka Kitlińskiego. W uroczystej zbiórce udział wzięli m.in.: Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny prof. Adam Bodnar oraz wiceminister sprawiedliwości Maria Ejchart.

Funkcjonariusze i pracownicy Centralnego Zarządu Służby Więziennej, włączając się w akcję „Paczuszka dla maluszka”, wsparli Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Mocarzewie.

W związku z objęciem w Ministerstwie Sprawiedliwości funkcji podsekretarz stanu, sprawującej nadzór nad Służbą Więzienną, Maria Ejchart wzięła udział w spotkaniu wigilijnym pracowników Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce. Wiceministra sprawiedliwości odwiedziła też kilka cel i złożyła osadzonym życzenia świąteczne oraz noworoczne.

Do Centralnego Zarządu Służby Więziennej dotarło Betlejemskie Światło Pokoju. „Czyńmy pokój” – to tegoroczne hasło akcji.

Profesor Adam Bodnar stanął na czele resortu sprawiedliwości obejmując dziś (13 grudnia br.) stanowisko Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej