W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe z Biskupem. Osadzonych odwiedził Biskup Archidiecezji Toruńskiej Wiesław Śmigiel.

Żołnierze VIII turnusu DZSW złożyli wojskową przysięgę. Uroczystości przygadał się przedstawiciel Służby Więziennej.

Oddział Zewnętrzny w Toruniu gościł studentów IV roku prawa Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu.

Służba Więzienna w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzi program pracy z młodzieżą pod nazwą „W SŁUŻBIE PRAWU”. W ramach projektu do Oddziału Zewnętrznego w Toruniu zawitała młodzież. Zajęciami objęci zostali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Toruniu.

Oddział Zewnętrzny w Toruniu gościł studentów III roku Uniwersytetu Mikołaj Kopernika w Toruniu.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu wzięli udział w „VI Biegu Niepodległości”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej