Służba Więzienna dla Caritasu - towarzyszymy im już kolejny rok. Wspólnie niesiemy pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Obchody 41 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

13 grudnia 2022 roku w 41. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego odbyło się symboliczne złożenie wieńców i zniczy pod tablicą upamiętniającą wydarzenia grudnia 1981 roku.

Przedstawiciele komitetu organizacyjnego IFF in Olsztyn „Prison Movie” udali się do Domu Dziecka we Fromborku ze szczególną misją. Misją rozbudzania Magii Świąt.

W piątek, 9 grudnia, w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Elblągu odbyły się szeroko zakrojone ćwiczenia ochronne realizowane przez funkcjonariuszy braniewskiej Służby Więziennej, funkcjonariuszy GISW przy współudziale funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie.

„Samotni możemy zrobić niewiele, razem możemy zrobić tak wiele”- Helen Keller

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej