24 kwietnia 2024 roku uczniowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Walimiu odwiedzili świdnicki areszt.

Po raz kolejny w tym roku, 24 kwietnia Klub Honorowych Dawców Krwi „Serce w mundurze” działający w jeleniogórskim Areszcie Śledczym, wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu zorganizował akcję honorowego oddawania krwi.

Od wielu lat funkcjonariusze Służby Więziennej utrzymują kontakty z więziennictwem czeskim. W dniu 24 kwietnia delegacja funkcjonariuszy z aresztu śledczego w Jeleniej Górze gościła w Vazební Věznice w Libercu.

Dnia 25 kwietnia br. w ramach programu readaptacji społecznej „Powrót do społeczeństwa” grupa skazanych porządkowała ogród społeczny na terenie miasta Wrocław.

Festiwal Kariery

25.04.2024

Praca może być źródłem satysfakcji, pasji i spełnienia zawodowego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej