Tegoroczne Narodowe Czytanie jest okazją do spotkania z wybitnym dziełem literatury polskiej – „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. To jeden z najważniejszych utworów podejmujących tematykę Powstania Styczniowego, którego 160–lecie obchodzone jest w 2023 roku.

Z dniem 5 września 2023 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Piotr Burak na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie ppłk. Damiana Knapa powołał mjr. Konrada Wawryszuka na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie. Wręczenia aktu powołania na stanowisko dokonał ppłk Piotr Burak Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie

W 84 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej dr Marcin Romanowaski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości wraz z ppłk Dariuszem Bochyńskim Zastępcą Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie w asyście funkcjonariuszy Służby Więziennej złożył wieniec przy Mauzoleum na Górze Chełmskiej.

Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Chełmie w dniach 26-27 sierpnia 2023 roku wzięli udział w dwudniowym szkoleniu w ramach przysposobienia wojskowego przeprowadzonego przez żołnierzy 19 Nadbużańskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej oraz instruktorów Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej.

Z dniem 3 sierpnia 2023 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Piotr Burak na wniosek Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie ppłk. Damiana Knapa powołał ppłk Dariusza Bochyńskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie. Wręczenia aktu powołania na stanowisko dokonał ppłk Piotr Burak Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie

W odpowiedzi na apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie w dniu 26 lipca 2023 roku funkcjonariusze Zakładu Karnego w Chełmie honorowo oddali krew w ramach wspólnej akcji Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna pod hasłem „Resort Sprawiedliwości Pomaga”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej