W Oddziale Zewnętrznym w Chmielowie odbyła się konferencja prasowa z udziałem wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła oraz gen. insp. Jacka Kitlińskiego Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

W ostatnich dniach odbyły się w Zakładzie Karnym w Dębicy szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej z przysposobienia wojskowego, prowadzone przez instruktorów 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W dniu 20 września br. odbyła się tegoroczna pielgrzymka funkcjonariuszy Służby Więziennej na Jasną Górę. Wraz z Dyrektorem Zakładu Karnego w Dębicy płk. Krzysztofem Maźnickim uczestniczyło w niej trzynastu funkcjonariuszy naszej jednostki penitencjarnej.

W dniach 8-9 września br. na obiektach sportowych MULKS w Pustyni odbył się III Turniej Dębickich Służb Mundurowych i Samorządowców w Piłce Nożnej o puchar Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie, połączony z mundurowym piknikiem rodzinnym.

Na zaproszenie Żołnierzy AK Obwodu Dębica oraz Komitetu Organizacyjnego Uroczystości, Dyrektor dębickiej jednostki płk Krzysztof Maźnicki wziął udział w obchodach 79. rocznicy największej bitwy partyzanckiej w Polsce południowo-wschodniej.

Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Dębicy Z-ca Dyrektora Zakładu Karnego w Dębicy mjr Piotr Kokoszka w dniu 25 lipca br. reprezentując Służbę Więzienną wziął udział w powiatowych uroczystościach z okazji obchodów Święta Policji.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej