W dniu 17 lutego 2023 roku na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie odbyła się uroczystość nadania wyższych stopni służbowych z okazji Dnia Tradycji Służby Więziennej.

Honorowy Dawca Krwi

16.02.2023

"Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To dar życia... " Jan Paweł II

Znowelizowana ustawa o Służbie Więziennej wprowadziła nowe zadania naszej formacji tj. edukację prawną młodzieży związaną z prewencją przestępstw

Garbalińska jednostka penitencjarna w murach szkoły średniej w Mieczysławowie w powiecie Kutnowskim.

Zajęcia kulturalno- oświatowe są elementem oddziaływań resocjalizacyjnych mających na celu kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wśród osadzonych

Kondolencje

30.12.2022

"Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą..." (ks. Jan Twardowski)

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej