Z dniem 17 kwietnia 2024 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu płk Robert Jóźwiak powołał ppor. Aleksandrę Hołdowską na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Głogowie.

Funkcjonariusze SW w Zakładzie Karnym w Głogowie podczas zajęć na strzelnicy doskonalili swoje umiejętności, a dokładniej bezpiecznego posługiwania się bronią, przyjmowania postawy strzeleckiej, celowania. W doskonaleniu ujęte były również techniki użycia środków przymusu bezpośredniego i udzielanie pierwszej pomocy.

Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie ogłasza konkurs ofert - kontrakt lekarski w 2024 r.

W Zakładzie Karnym w Głogowie odbyło się spotkanie z  z coachem Marzanną Gandecką. Celem spotkania było budowanie samoświadomości bazującej na własnych zasobach oraz wskazywanie na możliwości pokonywania przeszkód i trudności życiowych poprzez pasje, zainteresowania ze szczególnym naciskiem na sport.

Cenna lekcja

07.04.2024

W ramach programu „W SŁUŻBIE PRAWU”, funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Głogowie odwiedzili uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Głogowie. Program prewencyjny „W Służbie Prawu” ma założenia, które mają wspomóc działania placówek oświatowych, uświadomić uczniom, jakie konsekwencje czekają na nich w sytuacjach naruszenia porządku prawnego oraz czym w istocie jest izolacja więzienna.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej