Przy obelisku pamięci ofiar byłego przejściowego obozu hitlerowskiego w Inowrocławiu zorganizowano uroczystość patriotyczną związana z rocznicą zakończenia II Wojny Światowej. W uroczystości wzięła udział ppłk Magdalena Zwierzchowska, Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu uczestniczyli w spotkaniu z młodzieżą z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Toruniu. To kolejne spotkanie w tej placówce.

Corocznie trzeciego maja inowrocławianie świętują uchwalenie konstytucji 3 Maja. W tym roku przy świętowaniu dopisała pogoda, a podczas uroczystości nie zabrakło reprezentacji Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Funkcjonariuszka inowrocławskiej jednostki penitencjarnej otrzymała wyróżnienie podczas 1. Ogólnopolskiego Konkursu Interpretacji Wokalnych do utworów Marka Dutkiewicza.

Troje funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Inowrocławiu prezentowało ofertę zatrudnienia i służby w jednostkach penitencjarnych z Inowrocławia i Torunia podczas „Piernikowych Targów Pracy”.

Przedstawiciel Zakładu Karnego w Inowrocławiu wziął udział w konferencji o ciekawej tematyce. Rozmawiano o środowisku, ale także w aspekcie klimatu między ludźmi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej