Działania podejmowane przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Włodawie zaowocowały pozyskaniem kolejnego kontrahenta zewnętrznego, który zatrudni osadzonych.

Funkcjonariusze Zakładu Karny we Włodawie pomógł w organizacji powiatowej konferencji pod hasłem "OZE, Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych i ochrona środowiska”.

Nadleśnictwo we Włodawie prowadziło akcję pod hasłem #sadziMY polegającą na rozdawaniu w celu sadzenia młodych drzewek.

Płk Jacek Sankowski – Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie podpisał umowę o zatrudnieniu odpłatnym skazanych z Panem Danielem Pawlakiem – właścicielem firmy budowalnej Rach-Ciach-Dach.

27 września 2023r. odbyły się uroczystości upamiętniające 84. rocznicę bitwy pod Wytycznem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej