11 kwietnia obchodzimy w Polsce - Dzień Radia. W areszcie radiowęzeł stanowi nośnik informacji. W areszcie w Warszawie Służewcu to wychowawca do spraw kulturalno - oświatowych, na co dzień koordynuje i nadzoruje radiowęzeł, w którym są zatrudnieni skazani. Dziś opowiemy o jego pracy.

W siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości 10.04 br. odbyło się spotkanie Wiceministry Sprawiedliwości Marii Ejchart z Zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich dr. hab. Wojciechem Brzozowskim, przedstawicielami Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz członkami kierownictwa Służby Więziennej, reprezentowanymi przez Zastępców Dyrektora Generalnego SW ppłk Renatę Niziołek i płk. Bartłomieja Turbiarza oraz Dyrektorów Biur Centralnego Zarządu Służby Więziennej.

Funkcjonariuszka działu ochrony z Oddziału Zewnętrznego w Bielsku-Białej Zakładu Karnego w Cieszynie w dniu wolnym od służby, pomogła zatrzymać mężczyznę uciekającego przed policyjną kontrolą. Zatrzymany posiadał przy sobie narkotyki, a ponadto, jak się później okazało, kierował pod ich wpływem.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku Komendant złożył na ręce funkcjonariuszy częstochowskiego aresztu podziękowania za wzorową postawę wykazaną w trakcie realizacji obowiązków służbowych.

Dzisiaj w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Popowie z Wiceministrą Sprawiedliwości Marią Ejchart i Dyrektorem Generalnym Służby Więziennej płk. dr. Andrzejem Pecką spotkała się Sekretarz Generalna Konfederacji Europejskiej Probacji CEP Jana Spero oraz przedstawiciele służby kuratorskiej z Norwegii.

Z inicjatywy plut. Damiana Kościen młodszego wychowawcy Działu Penitencjarnego oraz księdza kapelana Artura Węgla, odbyła się kolejna edycja spotkań osadzonych z rodzinami w ramach programu readaptacyjnego „Dzień rodziny - Ojcostwo zza krat”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej