Administracja Aresztu Śledczego w Mysłowicach przekazała figurki gipsowe na rzecz Domu Pełnego Kultury w Staniątkach. Figurki wykonywane przez skazanych powstały w ramach programu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. 

Gazetka więzienna „Replay” - wydawana w Areszcie Śledczym w Mysłowicach zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Szpalty za kratą”  organizowanym przez Zakład Karny w Rawiczu.

Zbiórka słodyczy

17.12.2020

Osadzeni w ramach świątecznej akcji zebrali słodycze dla dzieci z Domu Dziecka w Mysłowicach oraz Centrum Opiekuńczego "Nadzieja" w Mysłowicach.

Figurki gipsowe

14.12.2020

Administracja Aresztu Śledczego w Mysłowicach przekazała figurki gipsowe na rzecz Stowarzyszenia „Mocni Razem”

W dniu 7 grudnia br. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach czterech funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Mysłowicach oddawało krew bądź osocze.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej