W siedzibie Fundacji POMOST w Zabrzu odbyło się spotkanie robocze przedstawiciela Aresztu Śledczego w Mysłowicach z władzami Fundacji.

Zgodnie z dyspozycją art. 15 Ustawy o Służbie Więziennej z dnia 9 kwietnia 2010 roku, dzień 8 lutego ustanowiono świętem Służby Więziennej.

Administracja Aresztu Śledczego w Mysłowicach przekazała figurki gipsowe na rzecz Domu Pełnego Kultury w Staniątkach. Figurki wykonywane przez skazanych powstały w ramach programu profilaktyki uzależnień od środków psychoaktywnych. 

Gazetka więzienna „Replay” - wydawana w Areszcie Śledczym w Mysłowicach zajęła pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie „Szpalty za kratą”  organizowanym przez Zakład Karny w Rawiczu.

Zbiórka słodyczy

17.12.2020

Osadzeni w ramach świątecznej akcji zebrali słodycze dla dzieci z Domu Dziecka w Mysłowicach oraz Centrum Opiekuńczego "Nadzieja" w Mysłowicach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej