Dyrektor Aresztu Śledczego w Lublinie ppłk Anna Ausz podpisała umowę z kontrahentem zewnętrznym w zakresie odpłatnego zatrudnienia skazanych kobiet

24 października br. w lubelskiej jednostce penitencjarnej odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego 2023/2024 oraz immatrykulacja kolejnych studentów Centrum Studiów KUL przy Areszcie Śledczym w Lublinie

W dniu 17 października br. funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Lublinie wzięli udział we wspólnym szkoleniu doskonalącym z funkcjonariuszami Oddziału Prewencji Policji w Lublinie.

W ramach pomocy postpenitencjarnej realizujemy szereg działań edukacyjnych mających na celu przygotowanie osób odbywających kary pozbawienia wolności do życia w społeczeństwie bez wchodzenia w konflikt z prawem

Funkcjonariusze lubelskiej jednostki penitencjarnej aktywnie włączają się w działania na rzecz integracji mieszkańców i promocji Służby Więziennej.

Nimbo i Narko to psy specjalne przeznaczone do zadań ochronnych i prewencyjnych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej