8 września 2023 roku pracownik naukowy Akademii Piotrkowskiej spotkał się z osadzonymi, którym opowiedział o największej bitwie pancernej września 1939 roku.

Dnia 12 lipca 2023 roku w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość wręczenia funkcjonariuszom tutejszej jednostki penitencjarnej odznak "Za zasługi dla Więziennictwa" oraz aktów nadania wyższych stopni służbowych z okazji przypadającego na dzień 29 czerwca Święta Służby Więziennej.

19 czerwca 2023 roku odwiedzili nas uczniowie I LO z Piotrkowa Trybunalskiego.

14 czerwca 2023 roku odwiedzili nas uczniowie I LO z Piotrkowa Trybunalskiego.

6 czerwca 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru piotrkowskiej jednostce penitencjarnej. Wzięli w niej udział wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha, wicewojewoda Jarosław Brózda, radna sejmiku województwa łódzkiego Ewa Wendrowska oraz zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Piotr Sękowski.

Przypominamy, że aktualny nabór do służby trwa do 29 maja 2023 roku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej