Mediacja jest sposobem na rozwiązywanie konfliktu, w którym biorą udział skłócone strony i mediator. Jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu. Przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora strony konfliktu lub sporu samodzielnie dochodzą do porozumienia.

Areszt Śledczy w Radomiu odwiedziły kolejne grupy uczniów w ramach programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Kolejne szkolenie z zakresu umiejętności taktycznych i strzeleckich dzięki współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej w Areszcie Śledczym w Radomiu.

27 września radomska Służba Więzienna uczestniczyła w uroczystych obchodach 84 rocznicy utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego.

W jednostkach penitencjarnych w całej Polsce przebywają osadzeni skazani za spowodowanie wypadków pod wpływem alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych. Służba Więzienna systematycznie prowadzi wobec nich oddziaływania resocjalizacyjne

Akcja rozbicia więzienia w Radomiu przez oddziały podziemia niepodległościowego pod dowództwem por. Stefana Bembińskiego „Harnasia”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej