5 czerwca 2024 r. w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej miało miejsce spotkanie kierownictwa Służby Więziennej z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

Ćwiczenia ochronne

05.06.2024

Pożar, bunt i ładunek wybuchowy – trzy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu jednostki. W Zakładzie Karnym w Gębarzewie przeprowadzono ćwiczenia ochronne sprawdzające gotowość służb.

5 czerwca 2024 roku w siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbyło się spotkanie podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marii Ejchart, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. dr. Andrzeja Pecki i Dyrektora Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji w Ministerstwie Sprawiedliwości Pana Mirosława Przybylskiego z przedstawicielami strony służbowej z delegacją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników...

– Otrzymujecie Państwo nagrodę za odwagę. Zrobiliście coś ważnego nie dla siebie, ale dla dobra wspólnego – powiedziała Wiceministra Sprawiedliwości Maria Ejchart podczas dzisiejszej (4 czerwca br.) ceremonii wręczenia funkcjonariuszom Służby Więziennej odznak Semper Paratus.

Z okazji Dnia Dziecka psycholog Aresztu Śledczego w Sosnowcu zorganizowała program z zakresu integracji rodzin, w ramach którego skazani ojcowie nagrywali wiersze oraz bajki dla swoich dzieci, a także wykonywali dla nich ozdoby plastyczne.

Koło fortuny, malowanie farbami, konkursy z nagrodami i mały test sprawnościowy dla kandydatów do Służby Więziennej – takie atrakcje dla dzieci przygotowały Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna na pikniku z okazji Dnia Dziecka w ogrodach kancelarii premiera.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej