Gra w szachy usprawnia logiczne myślenie, podejmowanie decyzji, wpływa również korzystnie na rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Szachy mają wymiar wychowawczy uczą cierpliwości, wytrwałości, pokory i skupienia.

Na terenie Zakładu Karnego w Brzegu po raz kolejny organizowana była charytatywna akcja "Paka Dla Dzieciaka", podczas której zebrano słodycze dla podopiecznych Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Brzegu.

W 2021 roku w ramach realizacji projektu "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności", w Zakładzie Karnym w Brzegu Oddział Zewnętrzny w Grodkowie przewidziany do realizacji będzie 1 cykl szkoleniowo-aktywizacyjny skierowany do osadzonych.

Metalowe kraty czy wysoki mur nie są czynnikami, które ułatwiają kształtowanie się właściwych postaw rodzicielskich wśród skazanych, dlatego też w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie, przeprowadzone zostało spotkanie edukacyjne dotyczące roli ojca w procesie wychowawczym dzieci.

16 czerwca br. w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie odbyła się wizytacja Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Artura Koczerby.

W związku z utrzymującą się stabilną sytuacją epidemiczną w zakładach karnych i aresztach śledczych, Służba Więzienna planuje przywrócić widzenia z dziećmi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej