W dniu 26 kwietnia 2023 roku mjr Damian Knap - Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, podpisał kolejną umowę o odpłatnym zatrudnieniu skazanych z Okręgową Spółdzielnią Mleczarską w Krasnymstawie reprezentowaną przez Pana Tadeusza Badacha – Prezesa OSM w Krasnymstawie oraz Pana Mirosława Fideckiego – Wiceprezesa OSM w Krasnymstawie

Dnia 25 kwietnia 2023 roku została podpisana kolejna umowa o zatrudnieniu odpłatnym skazanych.

Funkcjonariusze działu ochrony przystąpili do programowego szkolenia strzeleckiego.

W dniu 22 kwietnia funkcjonariusze Zakładu Karnego w Hrubieszowie w ramach współpracy z Nadleśnictwem Strzelce, przy czynnym udziale dr Marcina Romanowskiego, wzięli udział w trzeciej edycji ogólnopolskiej kampanii „Łączą nas drzewa”.

W związku z przypadającym na 22 kwietnia Światowym Dniem Ziemi, skazani z Zakładu Karnego w Zamościu uczestniczyli w wielu akcjach ekologicznych na terenie i poza terenem jednostki penitencjarnej.

Tegoroczna 53. edycja odbędzie się pod hasłem – „Zainwestuj w naszą planetę”. Obchody Dnia Ziemi służą budowaniu świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, a także podejmowaniu konkretnych działań.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej