Pilotażowy program profilaktyki wskazującej realizowany w Zakładzie Karnym w Barczewie.

Są takie dni, które sprawiają, że odbywanie kary pozbawienia wolności jest jeszcze bardziej dotkliwe…

Humanitarne odbywanie kary pozbawienia wolności to nie tylko zapewnienie osadzonym odpowiednich warunków bytowych, ale również odpowiadanie na ich potrzeby.

W dniu 21 marca 2024 roku płk dr Andrzej Pecka Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał ppłk Ewę Jarmuszewicz na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Barczewie.

W dniu 21 marca 2024 roku płk dr Andrzej Pecka Dyrektor Generalny Służby Więziennej powołał mjr. Marka Sowulewskiego na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Suwałkach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej