Po raz kolejny funkcjonariusze goleniowskiej jednostki zorganizowali zbiórkę na rzecz dzieci z Ukrainy, które przebywają w ośrodku Posejdon w Ustce.

Cudowny weekend!

13.12.2022

Funkcjonariusze oraz pracownicy Zakładu Karnego w Goleniowie po raz kolejny włączyli się do ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”.

Czapeczka od serca

27.11.2022

„Człowieka, który patrzy w oczy dziecka, uderza przede wszystkim ich niewinność: owa przejmująca niezdolność do kłamstwa, do zakładania maski, czy chęci bycia kimś innym, niż jest.”

Uroczysta doprawa.

27.11.2022

Dnia 23 listopada br. w Zakładzie Karnym w Goleniowie odbyła się uroczysta odprawa związana z nadaniem wyższych stopni służbowych funkcjonariuszom Służby Więziennej.

W ramach promocji zatrudnienia Dyrektor Zakładu Karnego w Goleniowie ppłk Jarosław Korolczuk spotkał się z mgr Urszulą Witkowską – Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie. Tematem spotkania było przedstawienie warunków naboru do Służby Więziennej.

Z inicjatywy funkcjonariuszy działu penitencjarnego skazani z goleniowskiej jednostki penitencjarnej zajęli się porządkowaniem zapomnianych nagrobków.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej