W dniu 07.02.2024 na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku gościliśmy studentów z Uniwersytet WSB Merito Opole.

Od wielu już lat w tutejszej jednostce prowadzony jest program readaptacji społecznej w zakresie przeciwdziałania prokryminalnym postawom  dla osadzonych odbywających kary pozbawienia wolności „Bez UPRZEDZEŃ“.

Dnia 8 lutego 1919 roku na wniosek Rady Ministrów, Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, ówczesny premier Ignacy Jan Paderewski oraz Minister Sprawiedliwości Leon Supiński, podpisali Dekret w sprawie tymczasowych przepisów więziennych, dając w ten sposób podwaliny pod przedwojenną Straż Więzienną. Jej kontynuatorką jest współczesna Służba Więzienna.

   W dniu 31 stycznia br. młodzież z Zespołu Szkół Nr 2 – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku wystąpiła z Jasełkami dla osadzony w Zakładzie Karnym w Kluczborku.

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbył się pod hasłem "Płuca po pandemii" - gramy dla dzieci i dorosłych, do którego włączyli się funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Kluczborku i Oddziału Zewnętrznego w Sierakowie Śląskim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej