W Zakładzie Karnym w Siedlcach odbyło się podpisanie umowy dotyczącej odpłatnego zatrudnienia osób pozbawionych wolności na terenie zakładu karnego na rzecz firmy Arche S.A. z siedzibą w Warszawie

Za wielkim niedostępnym murem, w  bezpośrednim kontakcie ze skazanymi wykonują działania ochronne chroniąc społeczeństwo przed sprawcami przestępstw. Gotowi na podejmowanie działań z narażeniem własnego zdrowia. To oni - funkcjonariusze działu ochrony Służby Więziennej.

W ramach zajęć kulturalno - oświatowych zorganizowanych przez kadrę penitencjarną, osoby pozbawione wolności pisały listy do swoich matek by powiedzieć im to, czego nie potrafili powiedzieć na wolności.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach spotkali się w murach siedleckiego uniwersytetu ze studentami kierunków: kryminologia, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, prawo, administracja

23 maja 2022 roku Dyrektor Zakładu Karnego w Siedlcach podpisał Porozumienie z Panią Prezes Stowarzyszenia Wspólnota ARCHE, na mocy, którego realizowany będzie program pn. „TOLERANCJA”

Ostatnie dni to kolejna seria spotkań kadry Zakładu Karnego w Siedlcach z młodzieżą szkół ponadpodstawowych. Kilkuset uczniów poznało bliżej Służbę Więzienną

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej