W spotkaniu w ramach projektu – edukacji prawnej, który realizuje Służba Więzienne w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości, w szkołach ponadpodstawowych, wziął udział Wiceminister Sprawiedliwości Pana Marcin Romanowski.

Krew - bezcenny dar

13.03.2023

Krwiodawstwo to dar płynący z ludzkich serc! Akcje oddawania krwi przez funkcjonariuszy zamojskiej jednostki penitencjarnej realizowane są cyklicznie przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Oddział Terenowy w Zamościu.

Funkcjonariusze zamojskiej jednostki penitencjarnej w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości, prowadzą działania z zakresu przeciwdziałania zjawiskom przestępczym adresowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Każdego roku 8 marca to wyjątkowy dzień dla wszystkich Pań pełniące służbę i pracujących w zamojskiej jednostce penitencjarnej.

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu obchodzono w Zamojskiej Katedrze a następnie przed tablicą upamiętniającą byłą katownię UB przy ul. Kolegiackiej w Zamościu.

W ramach współpracy Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZF i PW w Zakładzie Karnym w  Zamościu przekazał na ręce dyrektora jednostki, pakiet profesjonalnych rękawic ochronnych antyzakłuciowych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej