W związku z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu w zakładzie karnym zrealizowana została prelekcja patriotyczna połączona z wystawą historyczną na temat działań polskiego powojennego podziemia niepodległościowego.

Mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu zarządza się, co następuje::

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Radio za murami

11.02.2022

Radiowęzeł w zamojskim zakładzie karnym nie cichnie i dociera do wszystkich więźniów przez cały dzień. Mała rozgłośnia radiowa zlokalizowana w kompleksie kulturalno-oświatowym, wysyła sygnał do każdej celi mieszkalnej.

Projekt „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 dobiegł końca. Dzięki niemu wielu skazanych z zamojskiej jednostki penitencjarnej zdobyło nowe kwalifikacje zawodowe.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej