Figurki gipsowe

14.12.2020

Administracja Aresztu Śledczego w Mysłowicach przekazała figurki gipsowe na rzecz Stowarzyszenia „Mocni Razem”

W dniu 7 grudnia br. w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach czterech funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Mysłowicach oddawało krew bądź osocze.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach ujawnili środek odurzający w postaci ecstasy.

Mysłowicki Szczep „Zielony Płomień” docenił pomoc funkcjonariusza Aresztu Śledczego w Mysłowicach w readaptację pomieszczeń nowej „Harcówki”.

Podczas kontroli listu poleconego adresowanego do osadzonego funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Mysłowicach ujawnili trzy karty pamięci.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej