13 grudnia 1981 roku na terenie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, uchwałą Rady Państwa wprowadzono, niezgodnie z Konstytucją Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stan wojenny. W okresie do 22 lipca 1983 roku internowano i represjonowano około 10 000 działaczy związanych z Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawodowym „Solidarność”. 40 lat po tych wydarzeniach, wspólnie z przedstawicielami Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa przy Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej...

25 listopada br. w Areszcie Śledczym w Opolu odbyło się uroczyste wręczenie odznak i awansów na wyższe stopnie służbowe.

22 listopada br. zastępca dyrektora Aresztu Śledczego w Opolu kpt. Arkadiusz Idzi oraz kierownik działu kwatermistrzowskiego kpt. Maciej Bereśniewicz, na zaproszenie dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie, pana Dariusza Sobków, uczestniczyli w oficjalnym otwarciu pierwszej szkolnej strzelnicy wirtualnej na terenie naszego województwa.

Dzięki współpracy z największą opolską uczelnią wyższą gościliśmy w Areszcie Śledczym w Opolu studentów IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, będących jednocześnie członkami „Kliniki Prawa” sekcji prawa karnego i penitencjarnego.

9 października br. odbyła się 25. edycja Biegu o Nóż Komandosa. Na starcie biegu Mistrzostw Polski Służb Mundurowych Cross w Lublińcu stanęła liczna grupa funkcjonariuszy i funkcjonariuszek z Aresztu Śledczego w Opolu.

Konflikt (video)

07.10.2021

6 października br. w Oddziale Zewnętrznym w Turawie odbyło się szkolenie i ćwiczenie ochronne pod kryptonimem „Konflikt”. Wzięli w nim udział funkcjonariusze i pracownicy Oddziału Zewnętrznego w Turawie oraz Aresztu Śledczego w Opolu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej