W ramach działań kulturalno – oświatowych, ukierunkowanych na edukację osadzonych oraz kształtowanie w nich odczuć i postaw patriotycznych, w dniu 21 stycznia 2023 r., dzięki uprzejmości Instytutu Pamięci Narodowej skazane kobiety przebywające w Areszcie Śledczym w Opolu wraz z wychowawcami wysłuchały ciekawej prelekcji pana dr Piotra Rucińskiego oraz obejrzały wystawę p.n. Z MIŁOŚCI DO POLSKI-ARMIA KRAJOWA.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Opolu uczestniczyli w kursie udzielania pomocy medycznej w warunkach taktycznych.

24 listopada br. odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższy stopień służbowy funkcjonariuszom i pracownikom Aresztu Śledczego w Opolu.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Opolu oraz Oddziału Zewnętrznego w Turawie doskonalili swoje umiejętności w posługiwaniu się bronią palną na strzelnicy Opolskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego WETERAN w Opolu.

Podczas wojewódzkich uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości, które odbyły się w Opolu, Służbę Więzienną okręgu opolskiego reprezentował Dyrektor Aresztu Śledczego w Opolu mjr Mariusz Gąska.

We wczesnych godzinach rannych wszystkie siły Aresztu Śledczego w Opolu postawione zostały w stan gotowości. W ramach ćwiczeń ochronnych funkcjonariusze zmierzyli się z poważnym zagrożeniem pożarowym.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej