W dniu 5 maja br. Pan Wojciech Kubiak, muzyk, spotkał się ze skazanymi w Areszcie Śledczym w Radomiu.

W dniu dzisiejszym w Radomiu z okazji 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja uroczystości rozpoczęły się od zbiórki uczestników na Placu Corazziego.

Na terenie Aresztu Śledczego w Radomiu w dn. 24.04.-28.04.2023 r. swoje zajęcia odbywali studenci studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka dla funkcjonariuszy Służby Więziennej w służbie kandydackiej.

Dzięki podpisanej umowie pomiędzy Dyrektorem Aresztu Śledczego w Radomiu, a firmą Ravak Ceramics Sp. zo. o z siedzibą w Radomiu, kolejni skazani z radomskiej jednostki będą mogli pracować odpłatnie u kontrahenta zewnętrznego.

W ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU” Areszt Śledczy w Radomiu odwiedziły kolejne grupy uczniów z Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu oraz z LO w Końskich.

Służba Więzienna realizuje program Współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2021-2025.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej