24 stycznia 2023 r. w Areszcie Śledczym w Świdnicy miała miejsce niecodzienna lekcja wychowawcza, w której uczestniczyli uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy wraz ze swoim wychowawcą.

Osadzeni odbywający na co dzień karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Świdnicy na początku roku 2023, powrócili do pracy przy wydobyciu i obróbce granitu w kopalniach odkrywkowych oraz zakładach kamieniarskich położonych na terenie Kostrzy oraz Strzegomia.

14 grudnia 2022 r. w Areszcie Śledczym w Świdnicy odbyła się niecodzienna lekcja wychowawcza dedykowana do podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im UNICEF w Walimiu.

13 grudnia 2022 r. pod tablicą poświęconą internowanym w okresie stanu wojennego funkcjonariusze Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Świdnicy zorganizowali symboliczny „apel pamięci”.

W listopadzie 2022 r. „na scenie” Aresztu Śledczego w Świdnicy wystąpił w ramach zajęć kulturalno-oświatowych zespół muzyczny "Ślad".

24 listopada 2022 r. w świdnickim areszcie, w ramach zajęć kulturalno-oświatowych odbyło się spotkanie z wybitnym polskim lekkoatletą, specjalizującym się w rzucie młotem, pięciokrotnym mistrzem świata, a także brązowym medalistą olimpijskim i rekordzistą Polski – Pawłem Fajdkiem.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej