We wrześniu 2023 roku odbyły się kolejne dwie wizyty zagranicznych delegacji w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce.

Dnia 18 września 2023 r. w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie odbyła się uroczystość powołania zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce.

30 sierpnia 2023 r. na terenie Aresztu Śledczego w Warszawie - Białołęce gościła delegacja przedstawicieli Akademii Państwowej Służby Ukrainy oraz przedstawicieli Wyższej Szkoły Wymiaru Sprawiedliwości.

11 lipca 2023 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie-Białołęce odbyła się uroczystość wręczania awansów i odznaczeń funkcjonariuszom Służby Więziennej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej