Dzisiaj po raz ostatni płk Mariusz Dubielczyk pełnił służbę na stanowisku Dyrektora Zakładu Karnego w Brzegu. Po wielu latach służby odchodzi na zasłużoną emeryturę. Przez minione dwa lata zarządzał brzeską jednostką penitencjarną.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych – święto obchodzone corocznie 12 maja ustanowione przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) na Kongresie w Meksyku w 1973 roku.

W związku z panująca pandemią COVID – 19 w Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie prowadzona była trzecia edycja programu readaptacji społecznej "Czas na pomoc", podczas której skazani uszyli maseczki ochronne.

Paka dla Dzieciaka

02.04.2021

2 kwietnia br. Dyrektor Zakładu Karnego w Brzegu płk Mariusz Dubielczyk przekazał na ręce przedstawiciela Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Brzegu – Dom Dziecka w Brzegu słodycze zebrane przez osadzonych w Zakładzie Karnym w Brzegu oraz Oddziale Zewnętrznym w Grodkowie.

Akcja krwiodawstwa

22.03.2021

W okresie od 26 stycznia br. do 22 marca br. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Brzegu oraz Oddziału Zewnętrznego w Grodkowie po raz kolejny wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Służymy pomocą – mamy to we krwi".

Odprawa roczna

17.03.2021

17 marca br. w Zakładzie Karnym w Brzegu w pełnym reżimie sanitarnym odbyła się odprawa roczna z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu płk. Artura Koczerby.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej