Służba Więzienna w porozumieniu z Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzi program pracy z młodzieżą pod nazwą „W SŁUŻBIE PRAWU”. W ramach projektu do Oddziału Zewnętrznego w Toruniu zawitały dwie klasy. Zajęciami objęci zostali uczniowie Technikum Mundurowego w Toruniu.

Tradycyjnie w ostatnią niedzielę października na toruńskiej Barbarce odbyła się uroczystość patriotyczna upamiętniająca ofiary niemieckiej zbrodni.

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu uczestniczyli w nietypowym projekcie.

W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu gościło kilkunastu uczestników Ochotniczego Hufca Pracy. Wizyta miała charakter zapoznania ze specyfiką służby penitencjarnej.

Pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej skazani z Oddziału Zewnętrznego w Toruniu uporządkowali teren cmentarza.

Spotkanie po latach

11.10.2023

W toruńskim Oddziale Zewnętrznym doszło do spotkania koła emerytów. Była to okazja, by spotkać kolegów ze służby i powspominać „stare czasy”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej