Pielęgnując pamięć ofiar zbrojnej napaści ZSRR na Polskę w 1939 r. osadzeni z Zakładu Karnego w Białej Podlaskiej, w ramach prowadzonych zajęć kulturalno-oświatowych, odwiedzili pomnik Pamięci Sybiraków, poznając historię ataku sowietów na Polskę oraz posprzątali miejsca pamięci, którymi opiekuje się tutejsza jednostka penitencjarna.

Działanie środków psychoaktywnych oraz omówienie działania tych substancji na organizm człowieka – to jedno z zagadnień omawianych podczas spotkania z funkcjonariuszami policji

Szkoła za murami

01.09.2022

Niemalże 280 osadzonych z jednostek penitencjarnych okręgu lubelskiego 1 września rozpoczyna naukę za więziennymi murami. Pracę ze słuchaczami prowadzić będzie łącznie 29 nauczycieli.

31 sierpnia 2022r. ppłk Jacek Sankowski – Dyrektor Zakładu Karnego we Włodawie przekazał na rzecz Nadleśnictwa we Włodawie kolejne budki lęgowe wykonane przez osadzonych w warsztatach jednostki.

W dniu 13 sierpnia 2022r.,funkcjonariusz Zakładu Karnego w Chełmie wykazał się obywatelką postawą zatrzymując nietrzeźwego kierowcę.

25 sierpnia br. w sali konferencyjno-dydaktycznej Aresztu Śledczego w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca realizowany w latach 2020-2022 z udziałem funkcjonariuszy z jednostek okręgu lubelskiego projekt VOLPRIS.EU.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej