W dniu 22 lutego br. kolejny raz potulicką jednostkę odwiedził przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej Delegatury w Bydgoszczy - Pan Mirosław Sprenger. Spotkania z cyklu „Lekcji historii” cieszą się dużym zainteresowaniem wśród osadzonych. Tematem przewodnim spotkania był wykład dotyczący działań zbrojnych polskiego podziemia na okupowanych terenach polskich podczas II wojny światowej.

Korzystając z tego, że 23 lutego, obchodzony jest Dzień Walki z Depresją zachęcamy do krótkiej lektury poniższego tekstu, refleksji i wdrożenia elementów dbania o siebie

Z dniem 23 lutego 2024 roku służbę w Zakładzie Karnym w Rawiczu, przechodząc na zaopatrzenie emerytalne, zakończył płk Jarosław Dworecki - Dyrektor jednostki.

Polskie społeczeństwo starzeje się, co ma swoje odzwierciedlenie także w populacji skazanych. Funkcjonariusze Służby Więziennej wychodzą naprzeciw pojawiającym się potrzebom w zakresie podejmowania oddziaływań resocjalizacyjnych dostosowanych do osadzonych w wieku senioralnym. W Zakładzie Karnym w Potulicach rozpoczyna się kolejna edycja programu resocjalizacji sprzyjającego przygotowaniu do readaptacji społecznej seniorów pn. „Bilans – trzecia pora roku”.

Rodzina odgrywa bardzo ważną rolę w procesie readaptacji społecznej skazanych. Jest istotnym elementem w procesie resocjalizacji. Na terenie potulickiego więzienia systematycznie realizowany jest program readaptacji społecznej z zakresu integracji rodzin pn. Ojcem zostać łatwo. Znacznie trudniej nim być.

Początek roku, to dla wielu osób moment na tworzenie postanowień oraz podejmowanie nowych wyzwań. W Służbie Więziennej nowy rok, to dodatkowo czas pożegnań. Każde pożegnanie ze służbą niesie wiele emocji i wzruszeń, a ostatnie dni były wyjątkowe, żegnaliśmy bowiem wieloletnich współpracowników.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej