Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Zielonej Górze mjr Magdalenę Wawrzyk.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński, na wniosek Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu płk. Cezarego Kosacza, z dniem 16 stycznia 2023 roku powołał na  stanowisko dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu majora Przemysława Banaszaka

16 stycznia 2023 roku uroczyście pożegnano odchodzących na emeryturę: dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu płka Pawła Waścińskiego, zastępcę dyrektora Aresztu Śledczego w Poznaniu ppłka Tomasza Balanta oraz kierownika kadr mjr Darię Badurę.

Dział penitencjarny to ważne ogniwo w ogólnym funkcjonowaniu zakładu karnego czy aresztu śledczego. To właśnie w tym dziale znajdziemy wychowawców i psychologów. Za organizowanie i nadzorowanie pracy tego działu odpowiedzialny jest kierownik. Co należy do głównych zadań funkcjonariuszy wchodzących w skład działu penitencjarnego? Kogo jeszcze spotkamy na tym wycinku działalności więzienia? Przybliżamy zadania i rolę funkcjonariuszy pełniących służbę...

Dyrektor Aresztu Śledczego w Zielonej Górze ppłk Marek Grocholewski zakończył dzisiaj służbę w szeregach naszej formacji.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Międzyrzeczu ppłk Piotr Goławski w związku z odejściem na zaopatrzenie emerytalne pożegnał się z funkcjonariuszami i pracownikami międzyrzeckiej jednostki penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej