Dnia 25 kwietnia 2023 roku została podpisana kolejna umowa o zatrudnieniu odpłatnym skazanych.

21 kwietnia br. w Zakładzie Karnym w Chełmie odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pawilonu mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wydarzeniu towarzyszyła ceremonia podpisania aktu erekcyjnego.

Dnia 18 kwietnia 2023 roku została podpisana umowa o zatrudnieniu odpłatnym skazanych z tutejszej jednostki penitencjarnej.

Dnia 11 kwietnia 2023 roku została podpisana kolejna umowa o zatrudnieniu odpłatnym skazanych z tutejszej jednostki penitencjarnej.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej