W dniu dzisiejszym odbyło się bierzmowanie skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Dębicy

W dniu 13 kwietnia na  Placu Mikołajkowów w Dębicy, odbyła się uroczystość z okazji 83. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej oraz 13. Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej. Służbę Więzienną reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Dębicy ppłk Krzysztof Maźnicki.

W dniu 03.04.2023 r. w Zakładzie Karnym w Dębicy miała miejsce odprawa kierownictwa podczas której uroczyste ślubowanie złożyło dwoje nowych funkcjonariuszy przyjętych do Służby Więziennej.

17 marca br. w Zakładzie Karnym w Dębicy odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie – płk. Krzysztofa Kulczyckiego

W Zakładzie Karnym w Dębicy realizowany jest ogólnopolski program edukacyjny Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W Służbie Prawu".

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe – antykomunistyczny, niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej