Klub May Day wraz z Zakładem Karnym w Głogowie wspólnie zorganizowali z okazji dnia kobiet szkolenie z doskonalenia technik samoobrony. Szkolenie zawierało część teoretyczną i praktyczną.

Dyrektor Zakładu Karnego w Głogowie ogłasza konkurs ofert - kontrakty lekarskie w 2024 roku

Służba Więzienna kolejny raz przekazała kilkadziesiąt poduszek stworzonych przez osadzonych w ramach programu resocjalizacyjnego „Wsparcie zza krat”. Tym razem odwiedziliśmy Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Głogowie.

Kobiety, jak mężczyźni doskonale odnajdują się w służbie mundurowej. Można to zobaczyć również w naszej formacji. Niezależnie od tego jakie zadanie jest do zrealizowania, kobiety się go podejmują. Łączą dom, pracę i rodzinę.

Funkcjonariusze Służby Więziennej szkolili uczniów regulaminu musztry oraz zachowań podczas ceremoniału. Szkolenie młodzieży odbywało się przez kilka dni. Podczas szkolenia uczniowie poznali specyfikę służb mundurowych, w których obowiązuje służba zgodnie z ceremoniałami i regulaminem musztry.

W dniu 20.02.2024r. zakończyliśmy cykl spotkań z młodzieżą z Zespołu Samochodowych i Budowlanych w Głogowie. Celem spotkań było uświadamianie zasad prawa karnego oraz ukazywanie konsekwencji wynikających z jego nieprzestrzegania – w tym realiów życia więziennego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej