Funkcjonariuszki Zakładu Karnego w Inowrocławiu wzięły udział w spotkaniu z młodzieżą z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Logistycznych w Inowrocławiu.

Młodzież z województwa Kujawsko – Pomorskiego walczyła o miano najlepszej klasy mundurowej. Walka toczyła się o miano mistrza musztry wojskowej. Członkiem jury był przedstawiciel Służby Więziennej.

Ciekawy pomysł wychowawcy z Zakładu Karnego w Inowrocławiu, aby skazani uporządkowali groby i alejki cmentarne należące do dawnej mniejszości żydowskiej oraz zapoznali się z dziejami Inowrocławia jest w trakcie realizacji.

Sukces wioślarzy

25.03.2024

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu zajęli I miejsce w zawodach na ergometrach wioślarskich.

Ppłk Magdalena Zwierzchowska, Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu uczestniczyła w cyklicznej imprezie, która odbyła się w szkole “Dwójce”.

W Pijalni Wód Mineralnych „Inowrocławianka” pojawiła się wystawa zorganizowana przez funkcjonariuszy Oddziału Terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej