21 sierpnia 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Przemyślu, w której uczestniczył gen. insp. Jacek Kitliński - Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

W dniu 13 lipca 2023 r. w Zakładzie Karnym w Przemyślu odbyła się uroczystość wręczenia awansów na wyższe stopnie służbowe.

W dniach 16-18.06.2023 r., funkcjonariusze Zakładu Karnego w Przemyślu brali udział w szkoleniu wojskowym przeprowadzonym przez żołnierzy 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W dniu 15 czerwca 2023 r. na terenie Zakładu Karnego w Przemyślu gościliśmy młodzież z Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego w Rzeszowie.

W ostatnich dniach w Zakładzie Karnym w Przemyślu, w ramach Programu edukacji prawnej młodzieży” W służbie Prawu” realizowane były zajęcia dla młodzieży dwóch przemyskich szkół ponadpodstawowych.

W dniu 24 maja 2023 r., w ramach realizacji programu edukacji młodzieży, na terenie Zakładu Karnego w Przemyślu, gościliśmy młodzież III klasy z Zespołu Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej