Prace osadzonych z siedleckiej jednostki penitencjarnej trafią na aukcje charytatywne. Uzyskane w ten sposób środki finansowe zostaną przeznaczone na leczenie chorych dzieci

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Siedlcach po raz kolejny zaangażowali się w działania na rzecz ochrony środowiska. Do realizacji tej ekologicznej inicjatywy dołączyli dziś także przedstawiciele polskiego parlamentu i resortu sprawiedliwości. Do Leśnictwa Kotuń przejechała Poseł na Sejm RP Pani Anna Maria Siarkowska oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Pan Marcin Sławecki. Dzięki wspólnej pracy za kilka lat powstanie piękny, młody las, służący...

Na czym polega praca funkcjonariusza Służby Więziennej ? Jak wygląda rzeczywistość za wysokim murem ? Odpowiedzi na te pytania uzyskała kolejna grupa uczniów jednej z siedleckich szkół średnich podczas wizyty w Zakładzie Karnym w Siedlcach

Nowy pawilon to nie tylko 162 dodatkowe miejsca zakwaterowania dla skazanych, to także szansa na zwiększenie zatrudnienia wśród skazanych i korzyści dla lokalnych przedsiębiorców.

Lasów przybywa

30.04.2022

Nowy las - wspólna sprawa. Funkcjonariusze Służby Więziennej zaangażowali osoby pozbawione wolności do sadzenia lasu. Jednocześnie Leśnicy Nadleśnictwa Siedlce zajęli się edukacją przyrodniczą osób pozbawionych wolności

Jednym z oddziałów siedleckiej jednostki jest oddział terapeutyczny dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Oddział przeznaczony jest dla 58 skazanych. Kadra oddziału tworzą psycholodzy, wychowawcy oraz terapeuci.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej