Osoby pozbawione wolności objęte leczeniem terapeutycznym w związku z uzależnieniem od alkoholu bądź środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych uczestniczyły w zorganizowanym spotkaniu z Gniewomirem Knapskim.

Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w ramach oddziałów dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych uczestniczyli w spotkaniu z Piotrem Lauferem przedstawicielem firmy „Podaj Dłoń”.

Wronki to niewielka miejscowość, ale oprócz zakładu karnego znajdziemy tutaj szkołę średnią, która w ramach przygotowania młodzieży do matury i zawodów technicznych prowadzi również klasy przygotowania wojskowego.

Po wakacyjnej przerwie w naszej jednostce ruszyła realizacja kolejnej edycji programu Służby Więziennej skierowanego dla dzieci i  młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej