W dniu 11 maja br. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Olsztynie gościli z wizytą u uczniów mundurowego liceum ogólnokształcącego CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie.

26 kwietnia na terenie stadionu KKS Warmia w Olsztynie odbył się organizowany przez Liceum Ogólnokształcące CN-B im. Cichociemnych w Olsztynie Piknik Militarno – Sportowy. Impreza połączona była z zawodami sportowo – obronnymi pn. „ Wielobój Kadeta”

Światowy Dzień Trzeźwości ma na celu zwrócenie uwagi na problem alkoholizmu i zagrożeń z tego wynikających.

Czworonożna funkcjonariuszka, której węch nie ma sobie równych. Pracuje w Areszcie Śledczym w Olsztynie, oraz podległych mu jednostkach takich jak Oddział Zewnętrzny w Olsztynie i w Szczytnie.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej