Młodzież z MOW w Wierzbicy miała możliwość zapoznania się ze specyfiką służby więziennej, poznając zawód funkcjonariusza SW jako pewne, stabilne miejsce zatrudnienia, dające wiele możliwości rozwoju osobistego.

W ramach kształtowania postaw ekologicznych skazani z Aresztu Śledczego w Radomiu mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach kulturalno-oświatowych, zorganizowanych poza terenem jednostki penitencjarnej.

Dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu ppłk Robert Piwko podpisał porozumienie o współpracy z Panią Iloną Jaroszek Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, w zakresie upowszechniania zajęć kulturalno-oświatowych wśród osadzonych.

W ramach zajęć kulturalno-oświatowych skazani z radomskiej jednostki mieli kolejny raz możliwość uczestnictwa w spotkaniu z przedstawicielami Stowarzyszenia „Zwyczajnie Niezwyczajni”.

W Areszcie Śledczym w Radomiu odbyły się zajęcia kulturalno-oświatowe dotyczące tematyki podejmowania bądź kontynuowania nauczania w warunkach izolacji penitencjarnej.

Święto Trzech Króli - Objawienia Pańskiego jest jednym z najstarszych w Kościele katolickim.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej