29 lipca br. odbyły się uroczyste obchody Święta Policji w Radomiu

W Areszcie Śledczym w Radomiu w dniach 8 - 9 lipca odbyło się szkolenie z zakresu umiejętności taktycznych i strzeleckich dzięki współpracy z Wojskami Obrony Terytorialnej.

Areszt Śledczy w Radomiu rozpoczął realizację ogólnopolskiego programu Służby Więziennej związanego z edukacją proobronną młodzieży „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE”.

Areszt Śledczy w Radomiu odwiedziły kolejne grupy uczniów w ramach programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

W dniu 2 czerwca 2023 roku w Areszcie Śledczym w Radomiu odbyła się konferencja naukowa „Pomoc postpenitencjarna uregulowania prawne i rozwiązania praktyczne”, zorganizowana przez Akademię Handlową Nauk Stosowanych w Radomiu oraz Areszt Śledczy w Radomiu.

W dniach 09.05-19 05.2023r. w Areszcie Śledczym w Radomiu przeprowadzono kurs ,,Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych” finansowany ze środków FPPoPP.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej