Już niejako tradycyjnie w ostatnich dniach października 2022 r., funkcjonariusze Służby Więziennej i osadzeni z Aresztu Śledczego w Świdnicy w ramach zajęć kulturalno-oświatowych, wzięli czynny udział w 8. Świdnickim Festiwalu Filmowym „Spektrum”.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy systematycznie wspierają Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Świdnicy przekazując m.in. dary z prowadzonych w jednostce zbiórek. Natomiast 31 października 2022 r. w schronisku zorganizowano niecodzienną formę zajęć kulturalno-oświatowych dla grupy skazanych.

Funkcjonariusze Służby Więziennej Aresztu Śledczego w Świdnicy regularnie uczestniczą w spotkaniach i jubileuszach okolicznościowych lokalnych służb mundurowych, z którymi współpracują na co dzień, w ramach działalności na rzecz bezpieczeństwa państwa i obywateli.

W Areszcie Śledczym w Świdnicy w ramach corocznej akcji wspólnego czytania wybranej lektury, osadzeni w ramach zajęć kulturalno-oświatowych czytali „Ballady i romanse” słynnego polskiego wieszcza.

15 września 2022 r. funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Świdnicy uczestniczyli w targach pracy organizowanych przez miejscowy Powiatowy Urząd Pracy.

14 i 15 sierpnia 2022 r. mjr Tomasz Radziwiłko, kierownik działu ochrony Aresztu Śledczego w Świdnicy, reprezentował Służbę Więzienną podczas uroczystości z okazji Święta Wojska Polskiego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej