W ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 podpisano dzisiaj (27 marca 2024 r.) porozumienie pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Centralnym Zarządem Służby Więziennej.

Przed świętami wielkanocnymi w wielu jednostkach penitencjarnych przeprowadzono tematyczne zajęcia i warsztaty o charakterze readaptacyjnym. Oto kilka z nich.

Na terenie grudziądzkiej jednostki po raz kolejny zorganizowano kurs zawodowy opiekuna osób starszych lub z niepełnosprawnością. Aktualnie bierze w nim udział 15 osadzonych (12 kobiet i trzech mężczyzn).

Historia pana Przemysława jest niebanalna i pokazuje, że czas spędzony w więzieniu nie musi być stracony. To przykład owocnej współpracy funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i organizacji pozarządowych w zakresie resocjalizacji.

Pomiędzy Centralnym Zarządem Służby Więziennej a Krajową Radą Kuratorów zawarto dzisiaj (19 marca 2024 r.) porozumienie o współpracy.

W ramach ogólnopolskiej akcji honorowego krwiodawstwa, trwającej od 8 stycznia do 8 marca br., funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej oddali ponad 1727 litrów krwi.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej