Co pewien czas Oddział Zewnętrzny w Toruniu odwiedzają osoby, które swoim życiem, historią lub działalnością mogą pozytywnie wpłynąć na osadzonych. Z projekcie z cyklu „spotkania z ciekawymi ludźmi” w Oddziale Zewnętrznym w Toruniu gościł pisarza i badacza historii Jakub Kuza.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu Oddziału Zewnętrznego w Toruniu zwyciężyli w Mistrzostwach Służby Więziennej Smoczych Łodzi.

Oddział Zewnętrzny w Toruniu gościł uczniów klasy mundurowej z Technikum Mundurowego w Aleksandrowie Kujawskim.

Oddział Zewnętrzny w Toruniu po raz kolejny gościł studentów. Tym razem mury jednostki odwiedzili studenci prawa, Wydziału Finansów i Bankowości Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Przy siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej odbyła się uroczystość z okazji Dnia Strażaka. W obchodach udział wziął kpt. Krzysztof Brzozowski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu.

Żołnierze Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej obchodzili swoje święto, w czasie którego Jednostka otrzymała chorągiew Wojska Polskiego. W uroczystych obchodach udział wzięło wielu znamienitych gości. Oddział Zewnętrzny w Toruniu reprezentował por. Waldemar Warmuz, zastępca kierownika działu penitencjarnego.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej