23 lutego jest Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją. Funkcjonariusze Służby Więziennej również podnoszą świadomość na temat tej choroby.

W Oddziale Zewnętrznym w Toruniu gościło 12 uczestników Ochotniczego Hufca Pracy w Toruniu wraz z 2 opiekunami.

Oddział Zewnętrzny w Toruniu często gości różne osoby związane z środowiskiem prawniczym. Tym razem toruńską jednostkę penitencjarną odwiedzili aplikanci sądowi.

Kolejni uczniowie toruńskiego Zespołu Szkół Technicznych po wizycie w Oddziale Zewnętrznym wyszli z potężną dawką wiedzy.

Funkcjonariusze Oddziału Zewnętrznego w Toruniu regularnie spotykają się z uczniami starając się wpłynąć na postawy młodych ludzi. Tym razem w toruńskiej „Beczce” wizytę złożyli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych.

We wtorek 13 grudnia odbył się świąteczny miting otwarty grupy AA „ALA”, która od ponad dwóch dekad spotyka się w murach toruńskiej „beczki’’.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej