W dniu 09.06.2022r. Dyrektor Zakładu Karnego w Krzywańcu płk Daniel Janowski i Dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury Pani Anna Mrowińska podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy

Mundurowy Żagań

05.06.2022

W niedzielne upalne popołudnie w dniu 5 czerwca 2022 roku podzamcze Żagańskiego Pałacu Kultury zapełniły prawdziwe tłumy żeby bawić się wspólnie ze służbami mundurowymi i Żagańskim Pałacem Kultury

W dniu 03.06.2022 r. w  Zakładzie Karnym w Krzywańcu zorganizowano szkolenie pt. „Między ludźmi- między miłością i nienawiścią, między obojętnością, a uzależnieniem- jak dbać o siebie i relacje z innymi” prowadzone przez doktora nauk medycznych, psychiatrę, trenera, superwizora i psychoterapeutę Witolda Simona

W dniu 12 maja br. gościliśmy uczniów klasy mundurowej z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Czerwieńsku. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. ''Most ku Trzeźwości''

W dniu 11 kwietnia br. gościliśmy uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Władysława Broniewskiego w Krośnie Odrzańskim, w tym klasę mundurową. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. ''Most ku Trzeźwości''

Dzięki współpracy Służby Więziennej z Żagańskim Pałacem Kultury skazani z Zakładu Karnego w Krzywańcu w ramach działań resocjalizacyjnych po raz kolejny w dniu 02 kwietnia pomagali przy pracach porządkowych w Parku Książęcym w Żaganiu

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej