Damy Radę

20.10.2022

Zakład Karny w Krzywańcu od ponad czterech lat współpracuje ze Stowarzyszeniem „Damy Radę” z Zielonej Góry. W ramach zawartego porozumienia Stowarzyszenie realizuje na terenie naszej jednostki projekty współfinansowane są ze środków Województwa Lubuskiego - Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze

2 czerwca 2016 roku na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu otwarto halę produkcyjną, w której osoby pozbawione wolności mogą podjąć pracę odpłatną przy produkcji mebli tapicerowanych

W dniu 13 października br. gościliśmy uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze. Spotkanie zorganizowane zostało w ramach programu resocjalizacji sprzyjającego readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności pn. ''Most ku Trzeźwości''

Funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze przeprowadzili zajęcia z aktywizacji zawodowej dla skazanych przebywających w Zakładzie Karnym w Krzywańcu

„Dziel z innymi swój chleb, a lepiej będzie ci smakował” – Phil Bosmans

W ramach Ogólnopolskiego Dnia Przedszkolaka, który był obchodzony w dniu 20 września br., Dom dla Matki i Dziecka Zakładu Karnego w Krzywańcu odwiedzili – Przewodniczący Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Gorze Tomasz Lehman oraz Koordynator Domu Samotnej Matki w Zielonej Górze Anna Szumocka

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej