W dniu 17.05.2023 z Zakładu Karnego w Kluczborku po segregacji pojechał od Nas do Stowarzyszenia Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”  nietypowy transport - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (elektroodpady) przeznaczony do utylizacji.

10 maja br. w ramach programu edukacyjnego „ W Służbie Prawu” na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku odbyło się spotkanie z klasą mundurową z Zespołu Szkół Licealno – Technicznych w Kluczborku. W tym samym czasie funkcjonariusz działu ochrony kluczborskiej jednostki w ramach wspomnianego programu odbył wizytę w szkole podstawowej w Wilkowie.

3 maja br. w Kluczborku odbyły się powiatowe uroczystości związane z 232. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja, których organizatorem był Starosta kluczborski Mirosław Birecki oraz Burmistrz Miasta Kluczborka Jarosław Kielar. Zakład Karny w Kluczborku reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Kluczborku mjr Tomasz Iwaniuk oraz poczet sztandarowy kluczborskiej jednostki.

28 kwietnia 2023 roku odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Zakładowi Karnemu w Kluczborku z udziałem Wiceministra Sprawiedliwości Piotra Ciepluchy.

W dniu wczorajszym na terenie Zakład Karny w Kluczborku odbyła się lekcja edukacji młodzieży w ramach programu "W Służbie Prawu". Gościliśmy młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Kluczborku.

W dniu wczorajszym na terenie Zakładu Karnego w Kluczborku odbyła się kolejna lekcja edukacji młodzieży w ramach programu "W Służbie Prawu". Gościliśmy młodzież z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Kluczborku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej