Królewska Gra, która na stałe znalazła swoje miejsce wśród oddziaływań na skazanych realizowanych w Zakładzie Karnym w Herbach.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej rozkazem personalnym z dnia 11 marca 2022 r. powołał na stanowisko Dyrektora Zakładu Karnego w Herbach mjr Przemysława Stęczniewskiego.

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiczną w kraju, w szczególności spadającą liczbą zakażeń oraz ogłoszonym przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 23 lutego 2022 roku zniesieniem części obostrzeń zostały wypracowywane rekomendacje dla dyrektorów aresztów śledczych i zakładów karnych, związane z bezpiecznym przywracaniem widzeń osadzonych z  osobami bliskimi.

Z dniem 12 lutego 2022 r. na zaopatrzenie emerytalne przeszedł ppłk Mirosław Pawlak Dyrektor Zakładu Karnego w Herbach.

Podejmowane przez Służbę Więzienną działania, dostosowane do bieżącej sytuacji, od początku epidemii Covid-19 skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się koronawirusa w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Herbach w trakcie wykonywania wszystkich czynności zachowują czujność, aby móc zapobiec sytuacjom zagrażającym bezpieczeństwu.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej