Funkcjonariusze Zakładu Karnego w Raciborzu zorganizowali spotkanie skazanych ze studentami, promujące racjonalne gospodarowanie własnymi finansami pt.: Mój dom, moje finanse – jak zręcznie prowadzić budżet domowy.

Funkcjonariusze działu terapeutycznego raciborskiej jednostki penitencjarnej angażują osadzonych do pomocy potrzebującym.

Funkcjonariusze raciborskiej jednostki penitencjarnej wsparli Hospicjum im. św. Józefa Zespół Opieki Paliatywnej w Raciborzu.

Funkcjonariusz Zakładu Karnego w Raciborzu po raz kolejny udaremnił przemyt substancji niedozwolonej.

KOMUNIKAT

21.07.2021

W sprawie przywrócenia realizacji widzeń określonych w art. 105a Kodeksu Karnego Wykonawczego z zachowaniem przyjętych zasad bezpieczeństwa epidemicznego w Zakładzie Karnym w Raciborzu.

Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej